MEDLEM

 

 

Vi är för närvarande cirka 106 medlemmar, 

vi bor i Bergslagen som omfattar Närke, östra Värmland och Västra Västmanland.

Klubben är organiserad under Svenska Vallhundsklubben.

Vi verkar för vallhundens användning vid djurhantering samt för en sund avel av vallande hundar 

http://bergslagen.svak.se/linje3.gif

 

Produkter med klubbens logga finns till försäljning.

Vid förfrågan och beställning kontakta Ann-Kristin Olsson. Tele: 0586 - 150 62.

 

http://bergslagen.svak.se/linje3.gif

 

Gör så här för att bli medlem i Svenska Vallhundsklubben (SVaK)

Betala in medlemsavgiften på

 SVaK:s postgirokonto 116 14 88 – 0

Eller

bankgiro 5784-3336.
Årsavgiften är 300 kr för helbetalande medlem och 70 kr för familjemedlem.
Helbetalande medlem får tidningen OMKRING.

Skriv ditt namn, adress, texten "ny medlem" samt vilken lokalklubb du vill tillhöra (Bergslagens VK) på talongen.

http://bergslagen.svak.se/linje3.gif

STYRELSEN

Ordförande

Anna Eriksson

019-23 83 23

v.ordf.

Christer Karlsson

070 627 76 40

Sekr.

Lenita Birath

0585 – 31 592,  070- 253 26 08

Kassör

Lennart Wärn

070 321 60 08

 

Sveker Dahlander

070 530 24 97

 

Mona Wärnelid

070 563 39 42

 

Nils Drakenberg

070 – 681 1679,  019-29 11 32

Suppleanter

Mi Persson

070 643 36 86

 

Josefine Asp

076 244 21 15

 

 

 

Bild saknas!

 Utbildningsansvarig: Mona Wärnelid & Petra Hedberg

Mona  Tfn: 0586 13024 eller 070-5633942   E-post:  mossberga@hotmail.com

Petra  Tfn: 0550 – 280 69 eller 070 – 214 78 29 E-post:  min.lada@kravodlat.se

Bild saknas!

 

IT-Ansvarig: Ingegärd Wärnqvist  Fastrop Lännäs, 715 93 Odensbacken

Tfn: 019/45 50 70  E-post:  fam.warnqvist@telia.com

 

Bild saknas!

 

 

Avelsrådgivare: Barbro Klingborg  Alunda S:a Holmstorp, 719 31 Vintrosa

Tfn: 019 - 29 44 63  E-postbarbro.klingborg@live.com

 

Bild saknas!

Serverinsansvarig: Inga-May Lindgren Mossberga 374, 691 92 Granbergsdal

http://bergslagen.svak.se/linje3.gif

Tillbaka till förstasidan!